Vi ynskjer å takke alle dei som deltok på minnemarsjen og minneløpet vårt i helga! Vi fekk samla inn over 10 000 kroner til poliosaka denne dagen, og dette blir til 30 000 kroner når vi får med støtta frå fondet til Bill og Melinda Gates! Det er eit veldig godt resultat, så tusen takk for støtta! Om du ikkje fekk høve til å ta del på arrangementet, men vil gi nokre kroner til poliosaka, så kan du betale inn ynskja beløp til kontonummer 3991.08.27980

Vi ynskjer også å takke Volda Røde Kors som hadde folk ute i løypa for å sjå til at alle hadde det bra! Vi oppmodar alle til å støtte TV-aksjonen komande helg der inntektene går til det viktige arbeidet dei gjer!
Volda Rotaryklubb sitt humanitære prosjekt denne hausten vert å støtte kampen i utryddinga av Polio.

Fram til Verdas Poliodag 24. oktober vil klubben søke samarbeidspartnarar/ sponsorar i dette arbeidet. Det vil også verte arrangement til inntekt for tiltaket.Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation fortset sitt partnarskap i eit siste push til å gjere slutt på polio.

"Rotary held fram å vere hjartet og sjela i utryddinga av polio." (sitert Bill Gates)

LOVNADEN
Fram til og med 2018 vil kvar dollar Rotary forpliktar seg til å støtte WHO og UNICEF med i kampen for polio immunisering verte matcha 2-1 (opp til $ 35 millionar per år) av Bill & Melinda Gates Foundation.

Dette vil i klartekst sei at samlar Volda Rotaryklubb inn Kr. 30.000 legg Bill og Melinda Gates Foundation til Kr. 60.000. Dette gjev då til saman Kr. 90.000,- i kampen mot Polio


Vil du/de ha fleire opplysningar om prosjektet, ta kontakt med klubben sin president  Frank Vatne e-post adresse  Frank.Vatne@tussa.no
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Volda Turisthotell
Adresse: Skjervavegen 17
Postnummer: 61002
Sted: Volda
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...